Schoolraad/ouderraad:

De schoolraad overlegt met de directeur over welzijn en veiligheid.
Hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt, welke uitstappen de leerlingen maken.
Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.
Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers van de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).
Het mandaat van de schoolraad loopt vier jaar.

Heb je vragen over de organisatie van onze school? Spreek gerust iemand uit de schoolraad aan!
Voorzitter:  
Jonas Verhaeghe
Leden:          
• Miek Heirweg
• Saar De Tender
• Mina Harrouch
• Natasja Forde
• Nathalie schietekat
• Cléo Van Baelen
• Maité Van Geertsom
Naast de schoolraad organiseren we ook oudervergaderingen.
Op deze vergaderingen zijn alle ouders welkom om na te denken over het reilen en zeilen van onze school.
Zo ontstaan er soms ook specifieke werkgroepen voor de organisatie van een activiteit, schoolfeest, ouders op de koffie,….